โรงแรม Tetra
ฮะชิโนะเฮะ

ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจาก สถานีรถไฟ ชินคันเซ็น Tohoku ฮะชิโนะเฮะธุรกิจการท่องเที่ยว , สถานที่ที่ดี !

ทางเข้า

โรงแรม Tetra ฮะชิโนะเฮะ

〒039-1101
Hachinohe , Aomori จังหวัด Shirinai cho Happyakugari 23-1
TEL:0178-27-0088
FAX:0178-27-0400
ทางเข้า

คนที่เข้ามา ว่า

ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจาก สถานีรถไฟ ชินคันเซ็น
Tohoku ฮะชิโนะเฮะ มีที่จอดรถ 60 คัน ฟรี แรกมา แรกเสริฟพื้นฐาน