โรงแรม Tetra
ฮะชิโนะเฮะ

ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจาก สถานีรถไฟ ชินคันเซ็น Tohoku ฮะชิโนะเฮะธุรกิจการท่องเที่ยว , สถานที่ที่ดี !

ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจาก สถานีรถไฟ ชินคันเซ็น Tohoku ฮะชิโนะเฮะ สีฟ้า ป่า รถไฟสาย สถานที่ที่ดี ที่จะเข้าร่วม ยัง JR Hachinohe สาย ธุรกิจการท่องเที่ยว , สถานที่ที่ดี !

旅行代理店の方 契約法人の方

แผนแนะนำ

ตรวจสอบข้อมูลต่อพ่วง